Java Development

Java dasturlash tilining barcha jabhalarini o'rganing.
O'qituvchi: Muslima Kabirjonova
Boshlanish sanasi: 1 fevral 2021 yil
Kunlar: Dushanba, Chorshanba, Juma
Vaqt: 16:00 dan 18:00 gacha
Dars jarayoni: Onlayn
Guruhdagi o'quvchilar soni: 12
Kurs narxi: 500 000 so'm

Kurs Мoduli

1. Dasturlash tillari haqida umumiy ma’lumot va ularning bir biridan farqi. Java dasturash muhitiga kirish
2. Primitiv and referens tur o’rgaruvchilar
3. Matematik operatorlar. Math kutubxonasi bilan ishlash
4. Klaviaturadan ma’lumotlar kiritish. String sinfi
5. Mantiqiy amallar. Taqqoslash operatorlari. Shart operatorlari
6. Shart operatorlari ustida amallar
7. Takrorlash operatorlari. For
8. Takrorlash operatorlari. While
9. Massivlar
10. Massivlar ustida amallar
11. Funksiyalar
12. Funksiyalar ustida amallar

1. Sinflar. Obyekt. Atributlar. OYD
2. Sinf metodlari
3. Konstruktorlar, modifayerlar.
4. Enkapsulyatsiya
5. Vorislik
6. Polimorfizm
7. Final, inner sinfi va Collectionlar
8. Collectionlar. Abstrakt klass ustida amallar
9. Collectionlar ustida amallar
10. Interfeyslar
11. Enum. Sana va vaqtlar bilan ishlash. User input ustida amallar
12. ArrayList. LinkedList

1. Generic
2. Exception
3. HashMap. Set.
4. Fayllar bilan ishlash
5. Fayllar bilan ishlash 2
6. Yakuniy nazorat ishi

Apply Now

Short Course - Java Development